Vilkår for bruk av mobilapplikasjon IZY

Sist oppdatert: 11. september 2019

Disse vilkårene og betingelsene («vilkår», «vilkår og betingelser») gjelder for din bruk av mobilapplikasjonen  («tjenesten») som tilbys av AF Gruppen («oss», «vi» eller «vår»). IZY AS er vår databehandler og bistår oss med enkelte deler av tjenesten, bla for å sende e-post om din innmelding og motta spørsmål til tjenesten.

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker tjenesten. Du kan også finne mer informasjon om tjenesten på https://izy.as/ Avhengig av hvilke enkelttjenester du ønsker å ta i bruk, vil vilkår og behandling av personopplysninger kunne variere. Der vilkårene for en tjeneste avviker fra standardvilkårene, vil dette være beskrevet separat under for hver tjeneste. Personvernerklæringen finner du her.

Ved å åpne eller bruke tjenesten godtar du disse vilkårene.

Formål

Tjenesten er et verktøy for kommunikasjon og service til arbeidstakere på moderne arbeidsplasser. Hvilke tjenester som er tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass vil variere, men typisk er dette tjenester som møtemat, booking av ressurser og lignende. Formålet er også å kunne sende brukeren enkle varsler om sikkerhetsrelaterte tema som brannvarsel og brannøvelser, om arrangementer i bygget og annen relevant informasjon tilknyttet arbeidslokalet.

Brukeren velger selv om brukeren vil ta i bruk lokaliseringstjenester  som kan gjøre enkelte tjenester mer effektive og presise, dette er nærmere angitt for hver tjeneste som har slik funksjonalitet.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom en tjeneste («Kjøp»), kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger som er relevante for kjøpet eller tjenesten, blant annet ditt kredittkortnummer, utløpsdatoen for kredittkortet ditt, faktureringsadressen og leveringsinformasjon. Slik informasjon vil kun bli delt med tredjeparter så som betalingsformidler og leverandør for å tilrettelegge for gjennomføringen av kjøp.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst unnlate å behandle eller kansellere din bestilling av visse årsaker, inkludert men ikke begrenset til: tilgjengelighet på et produkt eller en tjeneste, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i din bestilling eller andre grunner.

Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

Vi oppdaterer kontinuerlig vårt utvalg av produkter og tjenester på tjenesten. Produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på vår tjeneste, kan være feilpriset, beskrevet feil eller være utilgjengelige, og vi kan oppleve forsinkelser i oppdatering av informasjon på tjenesten og i vår annonsering på andre nettsteder.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette feil, unøyaktigheter eller utelatelser når som helst uten forutgående varsel.

Brukerkonto, gjestebruker

Dersom din arbeidsgiver ønsker at du skal betale møtemat via tjenesten og få annen byggrelatert informasjon via tjenesten, har vi fått din e-post fra din arbeidsgiver. Dersom du ikke aktiverer en brukerkonto, vil vi slette e-posten og vi benytter den ikke til noe.

Tjenesten kan også brukes av individer som ikke har sin arbeidsplass i bygget, enten som frivillig registrert bruker eller som gjest.

Du har alltid valgfrihet på hvilke tjenester du ønsker å benytte, men alle funksjoner er ikke tilgjengelig for gjester.

Når du oppretter en brukerkonto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig og oppdatert.

Dersom du registrerer en bruker som ansatt hos en arbeidsgiver i bygget, kan vi ha behov for å kontakte deg. Du skal derfor bruke e-post som oppgitt av arbeidsgiver og ikke lage et brukernavn som er en annen person, et navn eller varemerke som er underlagt tredjeparts rettigheter eller et navn som på annen måte er støtende, vulgært eller uanstendig.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten, og for aktiviteter eller handlinger der du bruker passordet ditt. Du skal ikke oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart dersom du blir oppmerksom på eventuelle brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Opphavsrett

Tjenesten og dets opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til AF Gruppen og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover både i Norge og utlandet. Våre varemerker og særpreg kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten skriftlig forhåndssamtykke fra AF Gruppen.

Lenker til andre nettsteder

Våre tjenester kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av AF Gruppen.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester. Videre godtar du at AF Gruppen ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og betingelsene og personvernreglene for eventuelle nettområder eller tjenester fra tredjeparter som du besøker.

Oppsigelse

Du kan avslutte tjenesten ved å sende beskjed til info@izy.as. Du kan også avslutte tjenesten ved å slutte å bruke tjenesten, hvoretter dine personopplysninger vil bli slettet etter 90 dager.

Vi kan avslutte hele eller deler av tjenesten uten forvarsel eller ansvar.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal AF Gruppen, dets representanter eller leverandører, være ansvarlige for eventuelle direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende tilgang til eller bruk av tjenesten; (ii) noens oppførsel eller innhold av tredjepart på tjenesten; (iii) ethvert innhold hentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringer eller innhold, uansett om vi har blitt informert om muligheten for en slik skade eller til og med hvis et middel som er angitt heri, har vist seg å ha mislyktes med dets grunnleggende formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Vi tilbyr tjenesten «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG». Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for egnethet for et bestemt formål, ikke-brudd eller gjennomføring av ytelse.

AF Gruppen, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, og dets lisensgivere og leverandører garanterer ikke at

  1. a) tjenesten vil fungere uavbrutt, sikkert eller være tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted;
  2. b) eventuelle feil eller mangler vil bli korrigert;
  3. c) at tjenesten er uten virus eller andre skadelige komponenter; eller
  4. d) resultatene av bruk av tjenesten vil oppfylle dine krav.

Gjeldende lov

Disse betingelsene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov, uten hensyn til konflikt mellom lovbestemmelser.

Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt være i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår tjeneste, og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss angående tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en endring er viktig eller reduserer dine rettigheter, vil vi gi deg minst 14 dager varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten etter at disse endringene har blitt innført, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om disse vilkårene.