Ole Aabel

Forretningsutvikler

+47 984 21 606

ole@izy.as

Support

Er du bruker av Appen og har spørsmål eller innspill om funksjonalitet. Er du gårdeier og er interessert i en nærmere presentasjon av vår teknologi. Klikk under for mer info:

© Copyright Izy as | All Rights Reserved

Support

Er du bruker av Appen og har spørsmål eller innspill om funksjonalitet. Er du gårdeier og er interessert i en nærmere presentasjon av vår teknologi. Klikk under for mer info:

© Copyright Izy as | All Rights Reserved