Privacy policy

Sist oppdatert: 14.06.2021

Izy AS  («Izy» , «oss», «vi» eller «vår») driver og er behandlingsansvarlig for mobilapplikasjonen (heretter omtalt som «tjenesten»).

Vi er opptatt av du som kunde skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

For noen brukere kan det gjelde avvikende vilkår ettersom bruken er knyttet til et arbeidsforhold der arbeidsgiver har inngått særlige vilkår og du vil i så tilfelle ha fått beskjed om dette fra din arbeidsgiver, se eventuelt mer om dette i linkene under:

Innhold

1. Formål og behandlingsgrunnlag
2. Typer opplysninger som samles inn
3. Oppbevaringstid
4. Utlevering av personopplysninger
5. Datasikkerhet
6. Dine rettigheter
7. Tjenesteleverandører
8. Betaling
9. Lenker
10. Kontakt

1. Formål og behandlingsgrunnlag

 • Formålet med bruk av de innsamlede personopplysningene er å levere de tjenester og kjøp du inngår avtale om eller samtykker til, samt
 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • For å kunne gi deg kundestøtte
 • For at du skal kunne bruke interaktive funksjoner av tjenesten vår dersom du velger å gjøre det, eksempelvis via beacons
 • For å analysere anonymiserte personopplysninger slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å samle inn verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å vedlikeholde tjenesten vår
 • For å oppdage, forebygge og løse tekniske problemer
 • For å informere din arbeidsgiver om dine kjøp i tilfeller der arbeidsgiveren er involvert i betaling, subsidiering og eventuelle lønnstrekk.

Behandlingsgrunnlaget for dette vil være avtale eller samtykke og i noen tilfelle berettiget interesse der vi har foretatt en vurdering og funnet at behandlingen ikke overstiger eventuelle ulemper for deg (f. eks å løse tekniske problemer i appen).

Hva gjelder å sende deg informasjon om f eks sikkerhetsrelaterte tema som brannvarsling og brannøvelser, om arrangementer i bygget og annen relevant informasjon tilknyttet arbeidslokalet, så er behandlingsgrunnlaget berettiget interesse. Slike varsler vil sendes som ‘push-varsler’ som du kan velge å ikke motta gjennom innstillinger på din mobil.

For lagring av regnskapspliktig informasjon er behandlingsgrunnlaget lov.

Ethvert samtykke du gir, kan trekkes tilbake til enhver tid.

2. Typer opplysninger som samles inn

Personopplysninger

Når du benytter tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse opplysninger som er nødvendige for kunne kontakte deg og levere tjenesten samt bekrefte din identitet . Avhengig av hvilke tjenester du benytter, er dette typisk

 • E-postadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Arbeidsgiver
 • Avdeling
 • Kjøps- og bestillingshistorikk

Informasjonskapsler (Cookie), se våre egne vilkår for bruk av informasjonskapsler – Cookie Policy.

Når du benytter tjenesten fra en mobil enhet, kan bruksdataene inneholde informasjon om for eksempel hvilken type mobilenhet du bruker, unik ID for den mobile enheten, IP-adressen til den mobile enheten, hvilket operativsystem og hvilken type nettleser du bruker for de mobile enhetene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Særlig om stedsopplysninger

Vi kan bruke og lagre informasjon om hvor du befinner deg, bare hvis du gir oss tillatelse til det. Vi bruker disse opplysningene til å tilby stedsbaserte funksjoner som gjør at du og andre får en bedre tjeneste. For eksempel kan det brukes til å informere om antatt ventetid i kantinen.

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere stedstjenester når du bruker tjenesten ved å endre enhetens innstillinger.

3. Oppbevaringstid

Izy vil bare beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Navn, e-post og kontaktopplysninger beholdes så lenge tjenesten er i bruk, men øvrige personopplysninger som vi ikke er lovpålagt å beholde, anonymiseres etter 90 dager.  Vi vil også beholde og bruke personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde opplysningene for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Izy vil oppbevare bruksdata i anonymisert form for interne analyseformål.

Overføring av opplysninger

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS, men noen av våre leverandører har tekniske supporttjenester plassert utenfor EU/EØS. Ved bruk av disse supporttjenestene, vil en eventuell behandling av dine personopplysninger være regulert i henhold til EU/EØS standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller annen godkjent overføringsmekanisme med behov for eventuelle tilleggssikringer. Vi arbeider hele tiden med å sikre at vi og våre leverandører etterlever personvernregelverket, også for overføringer til tredjeland.

4. Utlevering av personopplysninger

Din arbeidsgiver

Vi overfører dine personopplysninger og kjøpshistorikk til din arbeidsgiver i tilfeller der arbeidsgiveren er involvert i betaling, subsidiering og eventuelle lønnstrekk. Dette er en forutsetning for å kunne levere tjenestene til deg som bruker, i samarbeid med din arbeidsgiver som vår kontraktspart for våre tjenester.

Samarbeidende tjenesteleverandører

For at du skal kunne f eks bestille og betale for mat i kantinen og handle i kiosken via appen, må vi overføre nødvendige personopplysninger til de som leverer disse tjenestene. Dette er typisk kantineleverandører og tilsvarende aktører. Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, og kan noen ganger også skje på bakgrunn av ditt samtykke. Slike aktører er selv behandlingsansvarlige for opplysningene.

Forretningstransaksjon

Hvis Izy blir gjenstand for fusjon, oppkjøp eller salg av aktiva, kan personopplysningene dine bli overført. Vi vil varsle deg før personopplysningene dine blir overført.

5. Datasikkerhet

Det er viktig for oss at dataene dine er sikre, men husk at ingen metode for overføring over internett eller elektronisk lagring er 100 % sikker. Selv om vi benytter oss av kommersielt akseptable standarder for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

6. Dine rettigheter

Personopplysningsloven og GDPR gir deg en rekke rettigheter så som rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrensning i og av dine personopplysninger hos oss.  For å gjøre slike rettigheter gjeldende, kontakt info@izy.no.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før besvarelse på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger om deg, se eventuelt mer på www.datatilsynet.no.

7. Tjenesteleverandører

Vi kan bruke tredjepartsselskaper til å tilrettelegge vår tjeneste, levere tjenesten på våre vegne, utføre service-relaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår blir brukt.

Disse tredjepartene har bare tilgang til dine personopplysninger for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke opplysningene til andre formål.

8. Betaling

Vi kan levere betalte produkter og/eller tjenester innenfor tjenesten. I så fall bruker vi tredjepartstjenester for betalingsbehandling (for eksempel betalingsprosessorer).

Vi lagrer eller samler ikke betalingskortopplysningene dine. Denne informasjonen leveres direkte til våre tredjeparts betalingspartnere hvis bruk av din personlige informasjon er underlagt personvernreglene. Slike betalingspartnere er selvstendige behandlingsansvarlige, f eks Vipps, NETS og STRIPE. Disse betalingsprosessorene overholder standarder fastsatt av PCI-DSS. PCI-DSS-krav bidrar til å sikre sikker håndtering av betalingsinformasjon.

Andre betalingsselskaper vi jobber med er:

Apple Store In-App Payments, deres personvernerklæring kan leses på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Google Play In-App Payments, deres personvernerklæring kan leses på https://www.google.com/policies/privacy/

9. Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til den tredjepartens nettsted. Vi anbefaler at du gjennomgår personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

10. Kontakt oss

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen:

E-post: info@izy.no

Eller besøk denne siden på vår hjemmeside: https://izy.no/kontakt