Produktbeskrivelse

Izy Mat og drikke

Husrestaurant

Betalingsløsning for buffet/lunsjmåltid i personalkantine(r). Løsningen gjør at det ikke er behov for annet kassasystem i restauranten – kantinen. Brukerne melder fra at de skal spise og mottar en elektronisk kvittering / kontrollbilde som vises i kantinen.

Løsningen forenkler arbeid og oppsett for matleverandør, samt hindrer kødannelse ved lunsjtider. Løsningen inneholder oversikt over dagens og ukens meny, samt muligehet for betaling og fakturering av gjestelunsj. Leietakere i bygget kan selv bestemme subsidiering av priser for egne ansatte.

Møtemat

Bestilling og levering av møtemat rett til møtelokalet. Bestillingen kan faktureres for hver ordre med nødvendige faktureringsopplysninger.

Kiosk og kaffebar

Enkel løsning for bestilling og betaling i byggets kiosk/kaffebar. Ikke behov for ytterligere kassasystemer.

Izy Tjenester

Varer og tjenester

Enkel løsning for bestilling av skjorterens, blomster og andre tilleggstjenester. 

Izy Arbeidsplass

Leie/booking av arealer

En enkel funksjon for byggets felles møterom integrert med bestilling av møtemat. Betaling av møterom etter avtale. Kan vises i appens kalendere for invitasjon av deltagere.

Pakker

En enkel logistikkløsning for resepsjonspersonale for å melde og sikre videreformidling av bestillinger, leveranser og post.

Izy Basis

CMS

CMS (Content Management System) er Izy sin informasjon og tilpassningsmodul. I denne administrerer bygg-ansvarlig all informasjon knyttet til byggets leietagere og brukere. Registrering av ansatte tilknyttet leietakere i bygget vil være basert på leietakerens egen informasjon. Her administreres også fullmaktsløsning for å sikre hvem som kan bestille på vegne av leietakeren, og hvilke subsidier som gjelder i feks husrestaurant/kantine.
Registrering av ansatte tilknyttet leietakere i bygget basert på leietakerens egen informasjon. Fullmaktsløsning for å sikre hvem som kan bestille på vegne av leietakeren. Denne vedlikeholdes av leietakeren selv.

Oppdrag

Oppdrag er en enkel avviks- og meldingssjenste fra bruker til byggadministrator. Med denne kan man melde inn avvik/feil/mangler relatert til driften av bygningen. Informasjon, varsling og kvittering kan vidreføres til en ønsket mailadresse.

Betalingshistorikk

Løsningen innholder oversikt over kvitteringer for kjøp/salg og historikk på brukernivå.

Lokale tjenester

Viser nærmiljøets butikker og aktiviteter.

Innstillinger

Instillinger av av bygg-informasjon. Administrator setter opp språk, brukere, personvern – policy, passord, og administrasjon av sine m.m. Mulihet for oppsett av sikkerhet (tofaktor autentisering).
System for SAML som gir mulighet for hver bidragsyter til å håndtere egne rettigheter.

Betalingsmidler

Oppsett og tilgjengliggjøring av debet og kredittkort samt Vipps. 

Izy Bygg-admin*

*Modulen fordrer Enterprise-avtale

Enterpriseavtale

En Enterprisavtale er tilpasset gårdeiere som har, eller administrerer, en rekke bygg. Avtalen innebærer at man har et fleksibelt antall bygg tilgjengelig, og at man selv kan ta inn og sette opp nye bygg. Lisensprisen pr bygg er rabattert i forhold til en Standardavtalen.

Byggadministrasjon

Legge til og sette opp nye lokasjoner (bygg). Overordnet konfigurasjon av ‘branding’ pr bygg som navn, farge, grafisk profil. Byggadministrasjon og Enterpriseavtalen inkluderer opplæring av Superbruker og/eller Site Manager.

Lanseringsbistand

Standard bistand er 30 timer og innbefatter 3 dager med tilstedeværelse på lokasjon.

 

Bistad – tilpasning

Oppstart

Bistand til oppsett av database, tilgjengeliggjøring av bruker pr lokasjon (bygg) som skal inkluderes i tjenesten.

Teknisk bistand

Legge til og sette opp nye lokasjoner (bygg). Overordnet konfigurasjon av ‘branding’ pr bygg som navn, farge, grafisk profil. Byggadministrasjon og Enterpriseavtalen inkluderer opplæring av Superbruker og/eller Site Manager.

Lanseringsbistand

Bistand til utredning og evt tilpasning for nye tjenesteleverandører (oppsett betalingsløsning, integrasjon mot økonomisystem etc).